Vår egen tystnad ärr det största hotet mot vår rätt till ett fungerande liv

 

Vi måste nu höja våra röster för att höras så att det blir ett slut på alla försämringar av funktionsnedsattas rätt till ett fullgott liv i full samhällsgemenskap precis som den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta ger oss rätt till

 

Vi kan inte fortsätta med den tystnad som nu råder bland dom flesta funktionsnedsatta vi alla måste nuverkligen höja våra röster så att vi blir riktigt obekväma för dom som fattar sina beslut så att vi blir begränsade i vår livssituation och inte kan deltaga i samhällslivet på våra egna villkor på grund av att andra personer inte tycker att vi skall få vara en del av samhällets naturliga mångfald

Så höj nu din röstt ordentligt och säg ifrån att nu är det nog och kräv dina mänskliga rättigheter

Skriv gärna under vår namninsamling för att konventionen skall bli verklighet i alla beslut som berör vår livssituation

 

http://mffmr.se/vi-stodjer-kampen/

 

%d bloggare gillar detta: