KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 5 år i sverige

 

Vi har sedan 2009-01-14 denna konvention om våra rättiggheter och samtliga riksdagspartier står bakom denna konventions införande och detta betyder att man också har förbundit sig att konventionens samtliga artiklar skall efterlevas fullt ut

Man har även förbundit sig att man skall förändra samtliga lagar ,föreskrifter och sedvänjor som för hindrar vårt fulla deltagande i hela samhället

Ledorden i hela konventionen är vårt eget självbestämmande och icke diskriminering på grund av våra olika funktionsnedsättningar

Men vi kan lugnt konstatera att försäkringskassan, sveriges kommuner,landsting och övriga myndigheter  i sverige har aldrig imnförrt så mycket begränsningar som det har skett sedan konventionen trädde i kraft i sverige

Varje dag inför man någon form av begränsningar som ännu mera försvårar för osss att kunna få vara fullt delaktiga i hela samhället precis som konventionen föreskriver att vi har rätt till

Konventionen har alltså i princip  gjort att vi får det  ännu sämre och man begränsar osss påalla  upptänkliga sätttman kan komma på och vi själva bara tiger still och går inte ut på gator och torg och verkligen tar upp kampen för våra mänskliga rättigheter

Vi är närmare två miljoner personer som har enfunktionsnedsättning och vi skulle kunna förändra samhället till det bättre för osss med olika funktionsnedsättningar bara vi gjorde gemensam sak och verkligen tog upp striden för konventionens samtliga artiklar

 

 

%d bloggare gillar detta: