Avslag kan förstöra medmänniskors hela livssituation

 

Förstår man verkligen vilken enorm skada man gör när man lämnar avslag på ansökan om personlig assistans och andra nödvändiga hjälpinsatserna man kan behöva som funktionsnedsatt och gör man verkligen en omfattande konsekvensanalys innan man fattar sit avslagsbeslut

 

Man orsakar inte bara den sökande stora psykiska eller fysiska lidanden man utsätter även dom anhöriga för stora psykiska lidanden när dom ser vilka fruktansvärda konsekvenser ett avslag får för sina anhöriga

Man skadar alltså sina medmänniskor när man inte vill efterleva lagens intentioner eller den konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som man är skyldiga att efterleva

Skall vi verkligen ha ett samhälle där en liten grupp av beslutsfattare kan fatta beslut som förstör hela den funktionsnedsattas hela livssituation och ger dessa skador för resten av deras liv

Jag vill definitivt inte ha ett samhälle där det är tillåtet att skada sina medmänniskor enbart på grund av att dom råkar ha en funktionsnedsättning

Jag vill ha ett samhälle där vi verkligen bryr oss om varandra och gör allt vi kan för att alla skall få leva ett fullgot liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade föreskriver att vi har rätt till

Vilket samhälle vi du själv ha

 

%d bloggare gillar detta: