Skall funktionshindrades liv styras av frivilliga krafter?

 

I dagsläget drivs det en funktionshinderpolitik där det går ut på att inte ge funktionshindrade deras  rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap såsom våra laga och konventionen om mänskliga rättigheter för funktion shindrade

Vill man  ändåöverleva så blir man som funktionshindrad med behov av praktisk hjälp tvingad  att förlita sig på eventuella frivilliga krafter  och det innebär att man aldrig kan planera sitt liv för man vet  då inte om man verkligen får den nödvändiga hjälpen man måste ha för att överleva

Fast det kanske är som så att samhället vill att  funktionshindrade inte skall överleva för det är den bistra sanningen av dagens förda funktionshinderpolitik

 

 

%d bloggare gillar detta: