Olycka eller sjukdom

 

Om du råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör att du får ett stort och varaktigt funktionshinder som gör dig helt beroende av andra personer för att fungera i livets alla skeenden så förväntar du dig att du skall få hjälp av samhället för att du skall kunna fortsätta att ha ett socialt liv även med ett funktionshinder.

Men du kan helt glömma bortatt du skall få hjälp av samhällets olika sociala insatser för att även i fortsättningen kunna ha ett fungerande socialt liv och få komma ut och umgås med dinna vänner precis som innan du fick ditt funktionshinder för våra tjänstemän inom försäkringskassan, kommuner och rättsväsendet har sett till att dom lagar vi har som skall garantera oss ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap inte längre gäller man struntar även i den konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som Sverige är juridiskt bunden att följa

Våra folkvalda politiker låter detta fortgå trots att det strider mot det dom har lovat befolkningen att dom skall få när dom stiftade våra rättighetslag och även att man struntar i Sveriges grundlag samt den konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som Sveriges riksdag har antagit och förbundit sig att den skall efterlevas fullt ut

Även Sveriges befolkning tycks acceptera att det är tillåtet att bryta mot dom instiftade lagarna för det berör ju bara funktionshindrade och man tycks tro att man själv aldrig kan hamna i den situationen att man blir helt beroende av andra personer för att kunna fungera i livets samtliga skeenden

 

%d bloggare gillar detta: