Mänskliga rättigheter för funktionshindrade sedan 2009-01-14

 

Sedan 14 januari 2009-01-14 har vi en konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som Sverige är juridiskt bunden att följa enligt Sveriges riksdag och socialstyrelsen.

I och med att konventionen trädde i kraft i januari 2009 så förband sig Sverige att förändra samtliga lagar, föreskrifter och sedvänjor som förhindrar funktionshindrade från det fulla och faktiska deltagande i hela samhället på lika villkor som den övriga befolkningen har rätt till

Sverige har även förbundit sig att se till att funktionshindrade får den hjälp och stöd man måste ha på grund av sitt funktionshinder för att fungera i samhället på lika villkor som den övriga befolkningen och man har rätt att få hjälpen i den omfattning som man själv anser sig vara i behov av och vid den tid man själv anser

Men hur utfallet harblivit kan man lätt konstatera genom alla rapporter som påvisar dom tusentals funktionshindrade som inte får den hjälp och stöd som man har rätt till i enlighet med den konvention som Sverige är juridiskt bunden att följa

Sverige måste nu bestämma sig för om funktionshindrade i Sverige verkligen har rätt till ett fullt medborgarskap och till ett liv i full samhällsgemenskap precis som samhällsmedborgarna utan funktionshinder har rätt till i landet Sverige.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: