Helhetssynen vart har denna tagit vägen

 

Ikonventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade och  LSS så talar man om att det skall vara en helhetsyn på insatserna och att 1+1 inte alltid blir två utan kan även bli 3 om man ser till samtliga konsekvenser av ett funktionshinder  men det har samtliga parter som utreder behovet av insatser totalt missat är dom inte läskunniga eller vad kan det bero på att det är så svårt att göra en korrekt  helhetsbedömning

Man gör i dag bara bedömningar av olika punktinsatser men livet består inte bara av att  äta ,sova och gå på toaletten det består av en massa andra saker som är minst lika viktiga för att man skall kunna leva ett aktivt liv i full samhällsgemenskap

Man funderar onekligen över hur dom som gör dessa bedömmningar själva lever har dom inga andra behov än just att äta sova och toalettbesök för det måste dom ju ha för att kunna utföra sitt arbete och då undrar man varför inte dom funktionshindrade skall ha samma rättigheter till ett innehållsrikt liv

 

%d bloggare gillar detta: