Mänskliga rättigheter respekteras inte av sveriges kommuner

 

Sveriges kommuner har förbundit sig att förändra samtliga lagar –föreskrifter och sedvänjor som förhhindrar funktionshindrades fulla deltagande i samhället på lika villkor som alla andra kommuninvånare har rätt till

Man haräven förbundit sig att se till att funktionshindrade  får den nödvändiga hjälpen man måste få på grund av sitt funktionshinder för att kunna fungera i vardagens samtliga göremål

Men hur fungerar det då i dagens samhälle kommunerna gör i stället allt dom kan för att försvåra för funktionshindrade att leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap och förstör dom funktionshindrades liv fullständigt genom att trotsa både lagarna och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Ser man på deras agerande så visar det med all tydlighet att man helst vill utrota funktionshindrade med olika former av hjälpbehov från kommunerna

Detta är en mycket farlig utveckling som måste stoppas omedelbart om vi skall överleva som funktionshindrade i våra kommuner

Det är bara genom vårt eget agerande vi kan vända denna farliga utveckling  och det vi kan göra är att protestera utanför våra kommunhus och skriva till kommunfullmäktiges ledamöter och tala om attt det här accepterar vi inte längre

 

 

%d bloggare gillar detta: