Synskadade skall klara sig själva i trafiken

 

Nu har man i stockholms läns landsting kommit fram till att gravt synskadade och blinda inte skall ha rätt till färdtjänst eftersom man enligt deras bedömning har en fungerande kollektivtrafik där dessa kan klara sig själva

Detta visar på att man har ingen som helst aning om hur det fungerar när man inte ser detta är en klar skrivbordsprodukt där fullt seende tror sig veta hur det fungerar i samhället när man inte ser

 

Att sverige har en konvention om mänskliga rättigheter för funktioshindrade som man är juridiskt bunden att efterleva är inget man bryr sig om

 

I konventionen slås det fast att det är en mänsklig rättihghet att få den nödvändiga hjälpen man har behov av

Men det blir allt vanliggare att kommuner och landsting drar in på den nödvändiga hjälpen man behöver man tar till och med bort den hjälp man har haft under flera år

http://www.foraldrakraft.se/articles/var-fj%C3%A4rde-f%C3%B6rlorar-kommunal-assistans-varje-%C3%A5r#.Uu-pl1hvx7o.facebook

 

%d bloggare gillar detta: