Om du har fått avslag på din ansökan om personlig assistans  ända upp i högsta förvaltningsrätten  så tycker jag att du skall anmäla sverige till FN:s övervakningskomission för funktionshindrades mänskliga rättigheter för brott mot konventionens olika artiklar som du anser berör dig

För att anmälan skall tas emot så måste du ha  dommar från samtliga rättsinstanser ända upp till högsta förvaltningsdomstolen som visar på att du inte får dina mänskliga rätttigheter tillgodosedda  av svensk domstol

Anmälan sänder du till

 

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

%d bloggare gillar detta: