Sveriges kommuner trotsar och förhalar lagen

 

 

Sveriges kommuner gör allt dom bara kan för  att funktionshindrade inte skall få sina lagliga rättigheter tillgodosedda

När man hos kommunen ansöker om personlig assistans  så är det mycket vanligt att kommunerna kommer fram till attt man inte tillhör lagens personkrets enligt LSS trots att det är uppenbart att man faktiskt gör det
Det tar kommunerna tre månader att göra utredningen  om att man inte skall tillhöra lagens personkrets och då måste man givetvis överklaga till förvaltningsdomstolen vilket kommunerna är mycket medvetna om detta är en strategi för att förhala ett för den enskilde ett positivt utslag

Förvaltningsdomstolarna har upp till1 års väntetid  för att besluta i ärendet och får man då ett positivt utslag från förvaltningsdomstoolen att man viss tillhör lagens personkrets  så förvisas målet till kommunen för ytterliggare handläggning och verkställande av dommen men då gör kommunen på nytt en helt ny utredning som tar tre månader och kommer oftast fram till att man har så litet hjälpbehov att man inte behöver verkställa den positiva dommen och då måste man ånyå starta en överklagandeprocess och det tar då ytterliggare tid hos domstolsverket vilket kan bli även det upp till ettt års väntan

På detta sättet har kommunerna dragit ut på det mest uppenbara i flera år  allt för att funktionshindrade inte skall få sina lagliga rättigheter tillgodosedda   och kunna leva som alla andra utan funktionshinder gör och som lagen föreskriver att man har rätt till

Det är inte bara lagen kommunerna trotsar utan det är äcvenvärldsamfundet som har slagit fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt artikel 19 i konventionen  om mänskliga rätttigheter för funktionshindrade som sverige har förbundit sig rent juridiskt att efterleva

 

%d bloggare gillar detta: