Svenskar är hemska rasister

 

Vi funkisar anses av stat och samhället att vara rena rama paria, något de/ni är rädda att bli smittade av, som om vi hade spetälska!?

Staten säger att vi alla ska ha lika rätt bla bla bla, men sen, när det blir skarpt läge och de ska leverera, ja då dyker det upp att vi kostar och vi kostar alldeles för mycket, vad nu för mycket är, det har aldrig nämnts!?

Vi får helt enkelt inte kosta pengar, något som inte ifrågasätts när det gäller spritmissbruket som kostar samhället och svenskarna ca 150 miljarder per år!? Våra behov ska lösas på boenden för dementa eller via hemtjänsten, eller helst inte alls!

Just pga att staten/politikerna/folket säger en sak men agerar tvärtemot är i sig bevis nog för att vi betraktas som icke önskvärda individer. Hur vill ni, folket, egentligen att vi ska avlivas?

En liten jämförelse bara, för att exemplifiera varför jag tycker som jag gör.

Sen ca 60 år betalar staten ut barnbidrag till alla barn under 16 år, oavsett inkomst. Detta sker pga att barnbidraget är ett rättighetsbidrag, något som inte får/ska räknas, vilket heller inte sker numer.

Samma sak är det med assistansen. LSS är också en rättighetslag, men där är det tvärtom bara pengar som räknas, inte varför vi har den rättigheten (som om vi inte hellre skulle vilja kunna leva utan)!?

”Kostnaden” för LSS var 2012 ca 26 miljarder och för barnbidraget var det 2009 (färskaste uppdateringen jag hittade) knappt 22 miljarder. Så kostnaderna är jämförbara.

Den reella kostnaden är egentligen inte 26 miljarder, men det får man inte säga, för det skulle innebära att både stat och media ljuger, den är snarare bara ca 2-3 miljarder, om ens det…

Min fundering kring barnbidraget är att alla får det, oavsett om föräldrarna har höga inkomster eller inte.

Gjordes det en behovsprövning skulle staten säkert kunna spara in 10-12 miljarder. Men så sker inte, för det är en rättighetslag.

När det gäller LSS så vill varken staten eller svenska folket att några funkisar alls ska ha någon som helst rätt till assistans och på så sätt ”spara” alla 26 miljarder!? Alltså här ”frias” vi inte pga att det är en rättighetslag!?
Ingen verkar förstå att de kostnader som uppstår pga vårt hjälpbehov ändå alltid finns där, de pengarna är bara omfördelade till LSS, från andra olika kostnadsställen, men de pengarna ger däremot mycket större och bättre resultat när de används inom LSS än inom t ex hemtjänst, Soc, kommuner, Landsting etc.

Tyvärr blir svaret hela tiden att vi inte är ens önskvärda när vi sitter på åldringsboenden, trots att många är under 30 år, eller inlåsta med dåligt fungerande hemtjänst och andra hemska levnadsförhållanden.

 

Staten och folket vill helt enkelt att vi ska utraderas från alla kartor! Vi ska inte ges rätten till en rättighetslag!

DÄRFÖR ÄR SVENSKA FOLKET OCH STATEN RASISTER!

 

Stig Olsson

http://cyberliv.bloggplatsen.se/

%d bloggare gillar detta: