Normsamhället skapar krig

 

Dagens normaliseringstänkande inom funktionshinderomsorgen är förödande för den enskilde individen och skapar krigmellan biståndsbedömmare och den enskilde individen som har assistansbehovet

I regel så skiljer det sig väldigt mycket mellan det verkliga hjälpbehovet och dagens normaliseringstänkande inom assistansverksamheten

Detta betyder att den enskilde individen behandlas som en i mängden och får på detta sätt inte sina verkliga hjälpbehov tillgodosedda och då uppstårdet ett krigstillstånd mellan individen och den som bedömer hjälpbehoven den enskilde har

Detta normaliseringstänkande är dyrt för samhället och skapar stora personliga lidanden för den enskilde individen som inte får leva dett fullvärdiga liv som man enligt landets lagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade har rätt till

Vi måste sluta upp med detta normaliseringstänkande och verkligen se den enskilde som den unika individ den som varje människa verkligen är

Man måste alltså bedöma alla funktionshindrade helt olika även om vissa så kallade proffstyckare inte anser derra men dom har ju själv ingen egenpraktisk erfarenhet av livet som assistansberoende

%d bloggare gillar detta: