Vilken kunskap har höga svenska jurister om det svenska statsskicket? Varifrån har de fått föreställningen att jurister kan överpröva riksdagens beslut?

Den frågan ställer förre Statsrådet Lena Sommerstad i en debattartikel

Riksdagens beslut kan inte överprövas av domstol

Om Lena Sommerstad har rätt att domstolarna inte kan överpröva beslut fattade av riksdagen så har vien mycket stor rättskandal i frågan om domar som berör den personliga assistansen

Faktum är att högsta förvaltningsdomstolen förre regeringsrätten har överprövat beslut om dom grundläggande behoven som är en förutsättning för rätten till personlig assistans enligt LSS och man har även förändrat vad den personliga integriteten är för något och dela upp den i en massa olika former av intigritetskränkningar tvärtemot vad som står i lagen och vad riksdagen säger

Domstolarna bryr sig inte heller om att samtliga riksdagspartier säger att det är lagens intentioner som skall gälla

Domstolarna bryr sig inte heller om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som riksdagen har antagit i sin helhet och därmed är juridiskt bindande för Sveriges samtliga myndigheter

Konventionen gäller i sverige sedan 2009-01-14 den gällde  alltså redan då högsta förvaltningsdomstolen fattade sitt förödande beslut om förändring av dom grundläggande behoven och den personliga intigriteten

 

http://assistanskoll.se/20131022-Hammarberg-ratificerat-FN-konventionen-inte-begrnsa.html

Thomas Hammarberg – “Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter”

Att försämra rättigheten till assistansersättning går enligt Thomas Hammarberg emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta ifrån människor assistansersättning genom att ändra en rättspraxis beskriver han som orättvist och djupt förnedrande.

Thomas Hammarberg är expert på våra mänskliga rättigheter

%d bloggare gillar detta: