Så här påstår regeringen att det fungerar när det gäller rätten till personlig assistans enlig konventionen om mänskliga rätttigheter för funktionshindrade i sitt svar till FN

Men vi som lever i verkligheten vet att det inte stämmer på en enda punkt för då skulle inte så många bli nekade personlig assistans

 

 

Att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19 )

29 . Enligt lagen ( 1993:387 ) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ) , verksamhet är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet . Målet är att göra det möjligt för denna grupp av individer att leva som andra . § 6 i lagen anges att de berörda verksamheterna ska baseras på respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet . Så långt det är möjligt , är den berörda personen ska ges möjlighet att påverka och gemensamt bestämma vilka åtgärder som ska tillhandahållas .

Enligt kapitel 5 , är 7 § lagen ( 2001:453 ) socialtjänstsocialnämnden att verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i vardagen , har möjlighet att delta i i samhällslivet och att leva som andra . Enligt 1 kap 1 § , offentliga sociala tjänster är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet .

http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/Antligen—regeringens-svar-pa-FNs-fragor-/

 

%d bloggare gillar detta: