Leva som andra är bara tomma ord från våra myndigheter och makthavare

 

Man säger att vi med funktionshinder ska få leva som alla andra i samhället och man stiftar lagar om det och skriver vackra konventionstexter så slår man sig för bröstet och säger se vad bra dom funktionshindrade har det i vårt samhälle.

Men faktum är att detta bara är en massa fina texter på ett papper som inte har någon som helst verklighetsförankring i den värld där vi med funktionshinder befinner oss.

Man begränsar oss på en mängd områden så att vi inte på långa vägar får vara fullt delaktiga i samhället som man säger sig värna om det är bara att se hur dåligt anpassat samhället är för oss med olikaformer av rörelsehinder och synskador vi med dessa funktionshinder stängs fortfarande ute från stora delar av vårt samhälle trots att vi har en lag sedan 1966 som säger att samhället ska vara anpassat för dessa grupper så förnekas vi fortfarande nu år 2011 fortfarande tillträde till dom flesta lokaler .

1992 infördes en lag om bostadsanpassning som skulle ge oss rätt att få våra bostäder anpassade efte våra egna hjälpbehov men fortfarande så förnekas många bostadsanpassning som dom har behov av

1963 bestämdes att synskadade skulle få gratis bamdspelare för att kunna få läsa litteratur själv men fortfarande i dag 2013 så förnekas man i vissa landsting att få dagens läshjälpmedel

1993 fick vi LSS lagen som skulle garanteras ossvår rätt till ett liv som alla andra och vi skulle få rätt till personlig assistans om vi behövde hjälp med våra grundläggande behov och på detta sättet slippa att det blev en massa olika personer som skulle hjälpa oss med våra grundläggande behov innan lagen tillkom kunde vara upp till 40 olika personer i veckan som kom och torkade en i baken och andra grundläggande behov

Denna reform förändra verkligen våra möjligheter till ett fullvärdigt liv utifrån våra egna förutsättningar vi kunde då få börgja leva och inte bara existera somett kolli som man kunde hunsa med hur som helst.

I dag 2013 så finns det numera mycket starka krafter som vill förändra våra möjligheter att få leva som andra och den största pådrivaren av detta är försäkringskassan som skulle se till att vi fick den hjälp och stöd som LSS föreskriver i lagen dom har i stället blivit den myndighet som starkast vill ha oss tillbaka till tiden innan LSS kom 1993 detta trots att samtliga riksdagspartier säger sig värna om LSS som den var från starten

Sedan 2009-01-14 har vi dessutom en konvention om mänskliga rättigheter  för funktionshindrades mänskliga rättigheter som är juridiskt bindande för sverige att efterleva till samtliga punkter

Men man kan bara konstatera att redan efter 6 månader så bedslutatde högsta förvaltningsdomstolen att strunta i denna konvention och har så fortsatt att strunta i den vilket även samtliga myndigheter  tar som intäkt för att inte efterleva den trots att man därmed begår ett folkrättsbrott

Är det nu inte hög tid att gå från vackra ord till riktigt handling och en gång för alla  slå fast att även funktionshindrade har rätt tilll full samhälsgemenskap och ett fullgot liv precis som den övriga befolkningen har rätt till

 

 

 

%d bloggare gillar detta: