Funktionshindrade har ett pris på sina liv

Funktionshindrade som behöver assistans/ledsagarbehov eller andra typer av samhälligt stöd på grund av funktionsnedsättningen har ett pris på sina liv

Man talar ständigt om att vi kostar samhället alldeles för mycket  och att samhället inte har råd med den sociala insatsen som vi måste ha för att kunna fungera i vardagens samtliga göromål

Man ser oss enbart som en tärande del av samhället som integenererar samhället några som helst inkomster och därmed har vi inte heller rätt att få vara en del av samhället och delta i samhällsgemenskapen som den övriga befolkningen har rätt till

Man mäter våra liv i minuter och sekunder enbart för att kunna spara in  på den nödvändiga hjälpen vi har behov av och man ger knappt så mycket hjälpinsatser så  att man kan överleva

Man tvångsförflyttar oss om vi mot förmodan skulle få behov av mera praktisk hjälp än vad biståndsbedömmaren anser att vi har behov av för får vi för mycket hjälpinsatser i hemmet så tvingas vi in på institutioner enbar på grund av ekonomiska skäl inte på grund av att vi har behov av praktisk hjälp och på en institution behöver man inte ge samma service som i ett hem

Man tvingar oss att sluta våra arbeten vi eventuellt har lyckats att få enbart på grund av att man inte vill ge oss den praktiska hjälpen vi har behov av

Man tvingar oss även att avsäga oss eventuella föreningsuppdrag i olika föreningar eller politiska organ enbart för att man inte vill ge den nödvändiga praktiska hjälpen vi har behov av för att kunna ta oss till dom olika aktiviteterna

Att man försätter oss i ett utanförskap genom att inte ge oss den hjälpen vi har behov av för att kunna fungera i samhället

Den behandling man utsätter oss för påminner mycket strakt om den behandling som man behandlade funktionshindrade under andra världskriget innan man startade med att utrota funktionshindrade genom att helt enkelt ta livet av dom
Att funktionshindrade var den första gruppen man försökte utrota talas det aldrig om det tystar man bara ner av någon outgrundlig orsak

Att vi har rätt till samhällets stöd och olika insatser enligt den konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som landet är juridiskt bunden att efterlev saknar fullständigt betydelse i dagens myndighetsverige och visar på en mycket skrämmande syn på funktionsnedsattas rätt till ett fullvärdigt liv i fullsamhällsgemenskap såsom konventionen ger oss rätt till Man tänker inte på att man själv kan hamna i den situationen att man kan behöva samhällets stöd

Det tar inte ens en sekund at hamna där för all framtid är helt berone av olika samhällsinsatser

 

 

%d bloggare gillar detta: