Rätten till  fri rörlighet och ett medborgarskap står inskrivet  i konventionen om mänskliga rättigheterna för funktionshindrade artikel 18

Konventionsstaterna ska erkänna rätten för personer med funktionsnedsättning till fri rörlighet, frihet att välja bosättningsort och till ett medborgarskap på lika villkor som andra

Vår fria rörlighet  finns inte  eftersom vi inte får den nödvändiga hjälpen för att kunna röra oss fritt i hela samhället

Man har inom färdtjänsten en massa konstiga regler runt om i landet i vissa kommuner så får man inte ens lämna kommunen om man har behov av färdtjänst och i vissa kommuner finns det tidsregler som förhindrar  resandet

Man får inte heller assistans/ledsagare för att kunna gå och handla sin egen mat och andra förnedenheter som man måste ha

Man hänvisar till att få hjälp för att förflytta sig inte är ett grundläggande behov

Man får inte heller bosätta sig vart man själv vill eftersom man hela tiden bygger bostäder som är otillgängliga genom att man sätter in för små hissar och bygger badrum och toaletter så att det inte går att komm dit med en elektrisk rullstol

Dom byggnormer som finns i sverige säger nämligen att man behöver bara bygga för små manuella rullstolar

Man bygger i dag allt mera bostäder i endast två våningar på grund av att man då inte har krav på hissbyggreglerna säger nämligen att hiss skall finnas i alla bostäder över två våningar  och i och med detta så har man då i stället enbart två våningar

Dett gör att man utestänger rörelsehindrade från att kunna bo på andra våningen och man har inte heller möjlighet att kunna besöka sina vänner sombor på andra våningen

Man begränsar alltså våra möjligheter till fri rörlighet  såsom konventionen föreskriver att vi har rätt till

 

Man får inte heller nyttja sina demokratiska rättigheter att  vara med i olika föreningsammanhang det kan vara både politiska och andra föreningsaktiviteter  som finns inskrrivet i vår grunlag att man har rätt till

Vi har absolut inte ett fullvärdigt medborgarskap i dagens sverige  och man fortsätter att frånta oss allt mera av våra medborgliga  rättiggheter

 

%d bloggare gillar detta: