Vi har i Sverige en massa fina lagar som skall garantera att vi med olika funktionshinder skall kunna få leva ett bra liv utifrån våra olika förutsättningar men alla dessa lagar bryr sig inte våra myndigheter om

Vi kan ta lagen om anpassad kollektivtrafik som kom redan 1979 som skulle vara den garant för att man hela tiden skulle se till att all kollektivtrafik var anpassad förf. funktionshindrade personer men vi alla kan se att fortfarande 2013 så bygger man fullständigt icke anpassad kollektiv trafik man har under alla dessa år sedan lagen kom lämnat dispenser för att slippa göra anpassningarna redan från bördan och man fortsätter att lämna dispenser

Vi fick en lag om att alla bostäder som byggs skulle vara anpassade för personer ned funktionshinder men fortfarande så bygger man otillgänglig för personer som är rullstolsburna och har el rullstolar man behöver nämligen inte bygga tillgängligt för dessa personer lagen säger nämligen att deet räcker med att det är anpassat för små manuelle rullstolar och man behöver inte bygga badrummen så att det går att komma till toalettstolen med rullstol heller man sätter oftast toalettstolen bredvid en vägg och på andras idan sitter handfatet så bygger man även handikapptoaletter än i dag

Och lagen säger också att hiss bara behöver finnas i hus med mera än två våningar och därför bygger man mest hus som är bara två våningar runt om i landet förutom i storstäderna detta får till följd att vi rullstolsannvändare inte får tillgång till samtliga bostäder och att vi inte har rätt till att hälsa på våra vänner som bor på andra våningen så även här gör man vad man kan för att utestänga funktionshindrade från bostadsmarknaden

Sedan har vi Socialtjänstlagen som säger att vi har rätt att få den hjälp vi behöver för att fungera i vardagen men den säger samtidigt att vi har rätt till en skälig levnadsnivå och vad detta är det bestämmer en kommunal tjänsteman efter eget tycke och smak och det blir med minimala insatser så att man precis överlever och inget mera man kan inte leva ett aktivt liv och umgås med släkt och vänner

Sedan har vi LSS lagen som säger att vi har rätt till goda levnadsvillkor men även här är det en tjänsteman som avgör vad detta är för något och även här handlar det om minsta möjliga insatser så att vi precis överlever

Vi har till slut en konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som Sverige är juridiskt bunden att följa till samtliga punkter men även den struntar våra myndigheter fullständigt i det tog bara sex månader efter att den hade trätt i kraft innan högsta förvaltningsdomstolen slog fast att personlig assistans bara skall beviljas till den som inte kan för maten till munnen själv detta trots att konventionen säger att personlig assistans är en mänsklig rättighet och att vi har rätt till den hjälp och stöd som vi själva anser oss vara i behov av
I och med att Sverige ratificerade konventionen som trädde i kraft 2009-01-14 så förbamd sig Sverige att förändra samtliga lagar – föreskrifter och sedvänjor som förhindrar funktionshindrade från ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap men Sverige fortsätter i stället och tar fram nyalagar och föreskrifter som står helt i strid mot konventionen och gör det ännu svårare att kumma leva det fullvärdig liv vi har rätt till

Våra myndigheter bryr sig inte om varken Sveriges grundlag eller andra lagar eller konventioner så vi funktionshindrade lever i ett helt laglöst land när det gäller våra möjligheter tillett fullvärdigt liv

Myndigheterna säger att funktionshindrade kan man behandla hur man vill det är ingen grupp som har något existensberättigande i landet Sverige

Inte ens våra rättsvårdande myndigheter  bryr sig om alla lagbrott mot funktionshindrade  vilket är ett hot mot vår demokrati

%d bloggare gillar detta: