Varför skall man försvara funktionshindrades mänsklig

a rättigheter i landet Sverige?

Sverige har både undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade och är en av två konventioner som Sverige är juridiskt bunden att efterleva i och med ratificeringen

Den ena är konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade och den andra är konventionen om barnens mänskliga rättigheter
Det är bara dessa två konventioner som Sverige är juridiskt bunden att efterleva fullt ut  alla andra konventioner är bara rekommendationer och är inte juridiskt förpliktande som dessa två som man har valt att ratificerat

Konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade gäller i Sverige sedan 2009-01-14 och Sverige skall efter detta datum leva upp till konventionens samtliga artiklar fullt ut och man har dessutom förbundit sig att förändra samtliga lagar-föreskrifter och sedvänjor som förhindrar funktionshindrades fulla deltagande i hela samhället på lika villkor som den övriga befolkningenhar rätt till

Menvad gör då Sverige för att leva upp till hela konventionen man kan lugnt påstå att Sverige gör precis helt tvärtom mot konventionens mening

Man stiftar helt nya lagar  som försvårar ytterligare för funktionshindrade att få vara fullt delaktiga i hela samhället

Även dom lagar vi harsom skall garantera funktionshindrades fulla deltagande i samhället förvanskar dom rättsvårdande myndigheterna på sådant sätt att det i dag är i princip helt omöjligt att få personlig assistans och andra insatser via den rättighetslag som finns LSS

Rättsystemet och Sveriges kommuner samt försäkringskassan motarbetar mycketkraftfullt hela konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade

Och Sveriges befolkning tiger och samtycker till att dom funktionshindrade inte skall få vara fullt delaktiga i hela samhället

Det är tydligen helt i sin ordning att man på alla sätt försvårar funktionshindrades möjligheter till ett liv i full samhällsgemenskap och förhindrar dom från deras demokratiska rättigheter enlig Sveriges grundlag

Tycker du att det är viktigt att sverrige ger dom funktionshindrades  deras mänskliga rättigheter så skriv under vår namninsamlig på länken

http://mffmr.se/vi-stodjer-kampen/

 

%d bloggare gillar detta: