Sveriges kommuner får frihetsberöva funktionshindrade  utan lagstöd

 

Olaga frihetsberövande är ett brott som kännetecknas av att någon berövar någon friheten genom att till exempel bortföra eller inspärra denne utan stöd för detta i lagen.

Brottet kan i Sverige ge fängelse i lägst ett och högst tio år. BrB 4:2. Om brottet bedöms som ringa är straffet böter eller fängelse i högst två år.

Trot detta så får sveriges kommuner göra detta frihetsberövande utan några som helst påföljder när det gäller att frihetsberöva funktionshindrade

För faktum är att man blir frihetsberövad när man inte få den nödvändiga hjälpen för att komma ut från sin bostad när man själv vill det

Frågan är hur länge detta skall få pågå  utan att någon faktiskt reagerar på detta

 

%d bloggare gillar detta: