Öppet brev till sveriges politiker

 

Varför är det så viktigt att isolera funktionshindrade från samhällsgemenskapen?

Sverige har ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  och den gäller i sverige sedan 2009-01-14

I denna konvention slås det fast att  funktionshindrade har rätt till full samhällsgemenskap utan några som helst begränsningar  och ändå så väljer ni att försätta funktionshindrade  i fullständig isolering från samhället hur kan det  komma sig?

Anser ni attt funktionshindrade  inte skall få var fullt delaktiga i samhället som ni och alla andra har rätt till ?

Skulle ni  själva villja sitta isolerade i era bostäder  och inte ha möjlighet attt kunna komma ut och umgås med släkt och vänner eller  deltaga i kultur och föreningslivet ?

Har vi funktionshindrade mindre människovärde eller vad beror det på att ni anser att vi skall vara isolerade från samhälle?t

Det måste finnas en anledning till att ni anser att vi inte skall ha rätt att få vara fullt delaktiga i hela samhället  vi vi nu ha ert svar på varför vi skall var utestängda  från samhällsgemenskapen

%d bloggare gillar detta: