Kristdemokraterna anser att man  kan strunta i mänskliga rättigheter

 

Kristdemokraterna är det enda riksdagsparti som anser att det är i sin ordning att struta i dom mänskliga rättigheterna för funktionshindrade som gäller i sverige sedan 2009-01-14 och som kristdemokraternas  Maria Larssom själv har undertecknat

Kristdemokraterna anser nämligen att det är helt i sin ordning att kränka funktionshindrades personliga intigritet  mär man har behov av personlig assistans och andra insatser via LSS lagen

Att detta strider helt mot sveriges grundlag  LSS lagen och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  saknar betydelse för kristdemokraterna

Detta är ett mycket märkligt ställningstagande av kristdemokraterna och visar på ettt mycket stort förakt gentemot funktionshindrade som är i behov av samhällets stöd för att kunna få leva ettt fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som  grundlagen , LSS och konventionen föreskriver att vi kar rätt till

 

%d bloggare gillar detta: