Mänskliga rättigheterär inget för försäkringskassan och socialstyrelsen

 

Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder

Konventionens genomgående tema är icke diskriminering och värnande om den personliga integriteten

Men det tycker dessa myndigheter inte är något man behöver ta hänsyn till trots att konventionen och hela dess innehåll är juridiskt bindande för Sverige

I artikel 4 i konventionen slås det fastt att Sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar,förordningar och sedvänjor som förhindrar funktionshindrades fulla deltagande i samhället

Detta är inget som försäkringskassan och socialstyrelsen  bryr sig om man går helt enkelt  förbi dessa och har tagigt fram ett så kallat bedömmningsinstrument för rätten till personlig assistans  som är mycket kränkande och genomsyras  av icke respekt för den enskildes personliga integritet som är en av hörnstenarna i konventionen

Hela vår livssituation skall enlig försäkringskassan och socialstyrelsen kartläggas in i minsta beståndsdel och beräknas i minuter och sekunder för att vi skall få vår mänskliga rättighet till personlig assistans trots att det inte finns något stöd för detta i konventionen

Även funktionshinderörelsen var med och godkände detta instrument som går helt emot konventionens genomgående tema icke diskriminering och värnande om den personliga integriteten deras motivering var att det kunde bli ännu sämre om dom inte var med och godkände detta instrument

%d bloggare gillar detta: