Förnedrig och förtryck är vad som gäller från försäkringskassan socialstyrelsen förvaltningsdomstolar och våra riksdagsledamöter

göra en bedömning för rätten till personlig assistans men detta instrument saknar all form av relevans för att få veta om det finns behov av asistans och detta instrument visar ingen som helst respekt för den som ansöker om personlig assistans det är fullt av kränkande och helt ovidkommande frågor  där man Försäkringskassan och socialstyrelsen har tagit fram ett så kallat bedömningsinstrument för att kunna kartlägger den sökandes hela existens för en sexmånadersperiod.

Frågefomuläret är så ingående attman ska redogöra för hur många gånger man går på toaletten  och hur lång tid varje enskilt besök tar  det är en mängd olika frågor av det mest skiftande karaktär alla frågor skall besvaras och räknas i minuter och sekunderhela detta frågefomulär  är så kränkande för den enskilde att det aldrig borde ha kommit på pränt övehuvudtaget .Man ska dessutom genomgå detta vart annat  år vilket äve visar på att man inte har någon som helst aning om vad det ibbebär att leva med ettt varaktigt funktionshindermed varaktit nenas att man har detta funktionshinder för resten av livet

 

Försäkringskassan delar dessutom in saker i intigritetskänsliga och icke känsliga delar vilket absolut inte kan göras om man har någon form av empatisk förmåga  men den verkar saknas helt inom försäkringskassasn område

Förrsäkringskassan håller dessutompå att arbeta fram någon form av norm för vad goda levnadsförh¨hållanden är i olika åldra i livets trappstege  detta ska även detta liga till grund för bedömning av rätt till personlig assistans

Varken försäkringskassan eller förvaltningsdomstolar eller riksdagsledamöterna visar någon som helst respekt för den enskilde individen som har behov av personlig assistans på grund av funktionshinder

Den behandling som vi i dag utsätts för av våra myndigheter ochriksdagsledamöter likanr till mångt och mycket om det som hände under andra världskriget när man sorterade  bort människor med funktionshinder och helt somika tog livet av dom

Det finns stora likheter med denna behandling i dagens sverige  det finns faktiskt personer som har valt att avsluta sina liv tack vare att dom inte har fått den hjälp och stöd som lagen föreskriver  så det är inte så bra som alla vill påskina för oss som har assistansbehov

Sverige har som nation skrivit under FN komventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder och förbundit sig att följa denna konvention men sverige bryter dagligen mot denna konvention

Man bryter även mot LSS som talar om

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Det är nu hög tid att man verkligen visar med handling att funktionshindrade har samma rättigheter till ett fullvärdigt liv och att man slutar upp med att behanla oss son om vi inte var människor utan ett kolli som man kan göra vad man vill med

 

 

%d bloggare gillar detta: